Handelsbetingelser

Generelle oplysninger

Juridisk navn: Next generation (Haekklipning.nu)
CVR. nr. 30933079
Adresse: Ved Volden 2, 2 Th 
8900 Randers C
e-mailadresse: Mail@Haekklipning.nu
Telefonnummer: 71999596

Etableringsår: 2020

Betaling

Hos Haekklipning.nu kan der betales med Dankort, Visa, Mastercard, Visa Electron og med MobilePay. Haekklipning.nu tillægger ikke gebyr på betalingskort.

Levering

Ydelsen leveres på stedet ved kunden.

Hvis du fortryder dit køb (fortrydelsesret)

Du har 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os. Fristen løber fra den dag, aftalen blev indgået. Hvis du ønsker at få ydelsen leveret, før fristen udløber, kan du give dit udtrykkelige forudgående samtykke til, at leveringen begyndes, og at fristen stopper, når ydelsen er fuldt leveret.

I praksis betyder det, at din fortrydelsesfrist udløber, når ydelsen er fuldt leveret. Du bevarer altså din fortrydelsesret, mens arbejdet eller leveringen står på.

Har du givet dit samtykke til, at arbejdet eller leveringen kan gå i gang, og ønsker du efterfølgende alligevel at benytte din fortrydelsesret, skal du dog være opmærksom på, at vi vil opkræve en rimelig betaling for det arbejde, der allerede er leveret. Du skal inden 14 dage fra aftalens indgåelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal gives ved ​Mail@haekklipning.nu, og/eller tlf: 71999596.​ I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret.

Tilbagebetaling af købsbeløbet

Hvis du fortryder dit køb, får du naturligvis det beløb, du har indbetalt til os, tilbage. Har du givet dit samtykke til, at arbejdet eller leveringen kan gå i gang, og ønsker du alligevel at benytte din fortrydelsesret, skal du dog være opmærksom på, at vi vil opkræve en rimelig betaling, for det arbejde, der allerede er leveret. Det vil sige at hvis du fortryder dit køb efter påbegyndt arbejde – faktureres du for alle Arbejdes hidtil gjorte arbejde forbundet med forgæves sagsoprettelse og/eller kørsel.

Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af tjeneste uden samtidig at give os tydelig meddelelse om dette. Dette gøres til mail: Mail@haekklipning.nu

Vi refunderer beløbet til dig uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.

Hvis der er noget galt med tjenesteydelser

Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse på varekøb.

Hvis du ikke er tilfreds med tjenesteydelsen kan du kontakte os på 71999596 eller Mail@Haekklipning.nu

Som udgangspunkt har du ikke 2 års reklamationsret, da det er en tjenesteydelse. Derfor bedes du med det samme kontakte os, hvis du oplever problemer.

Du har ret til at få udbedret eventuelle mangler ved tjenesteydelsen, som kan tillægges ydelsens beskaffenhed, med mindre der er tale om egne omstændigheder, eller andre ydre omstændigheder, som vi efter dansk ret ikke kan blive gjort ansvarlige for.

Hvad gør vi med dine personlige oplysninger (persondatapolitik)

For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger:
Navn
Adresse
Telefonnummer

E-mail adresse
Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos Haekklipning.nu og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.
Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.
Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Oplysninger afgivet til Haekklipning.nu videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til mail: Mail@haekklipning.nu